Alte parcelări

În afara celor trei mari instituții de stat, Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine – București, C.F.R. și Casa Construcțiilor, alte instituții private sau de stat au edificat o serie de parcelări de locuințe-tip de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în 1948. Printre acestea se numără Uzinele Comunale București, Fabrica de Uleiuri Phenix, Consiliul Comunal, care au realizat parcelări importante pentru angajații lor. În plus, în anii 30, investitorul Aron Mayer edifica o primă parcelare de locuințe-tip în stil modernist, în Rahova.