Independenței

1/2

Delimitare

bulevardul Eroilor, străzile Nanu Muscel, G-ral Dr. M. Butoianu, Sf. Elefterie

Arhitect

State Baloșin

Perioadă construire

1930-1931

Personalități

actorul Velemir Maximilian

În baza „Legii pentru încurajarea construirii de locuințe” din 3 mai 1927, în cadrul Ministerului Muncii a fost înființată, un an mai târziu, o Direcție a Construcțiilor, căreia, prin Jurnalul Consiliului de Miniștri din 22 mai 1928, i-a fost pus la dispoziție un fond extraordinar pentru construirea de locuințe. Din acest fond, Direcția a achiziționat de la Florin Procop Dumitrescu un teren aflat între bulevardul Independenței (astăzi, bd. Eroii Sanitari) și strada Sf. Elefterie, cu o suprafață de 24.000 mp. Pe acest teren,

Direcția Construcțiilor prevedea, pentru început, construirea unui imobil de locuințe colective, în a cărui proiectare a investit parte din fondul menționat anterior.Tot ca o consecință a legii din 1927, trei ani mai târziu a fost înființată Casa Autonomă a Construcțiilor (din 1933, Casa Construcțiilor), care a fost înființată în baza unui act normativ special promulogat pe 30 mai 1930. Casei i-a fost transferat la înființare terenul din bulevardul Independenței, precum și fondul extraordinar alocat în 1928.

Încă din primul an de existență, Casa Construcțiilor a demarat demersurile necesare pentru a-și începe activitatea constructivă în Capitală. În acest sens, pe 6 septembrie 1930 ea a încheiat o convenție cu Societatea Imprese Italiane all Estero din Milano, prevăzând un program de lucru pentru 300 de locuințe în București. Dintre acestea, societatea italiană nu a executat decât 75, restul fondurilor fiind realocate în 1931 către realizarea altor clădiri, necesare ministerului și care urmau să fie construite tot prin intermediul ei. Cincisprezece dintre cele 75 de locuințe au fost construite pe terenurile aflate în proprietatea diverșilor locuitori. Toate locuințele construite de Casă în această campanie au fost locuințe economice, destinate în special funcționarilor publici. Celelalte 60 de locuințe au fost construite pe terenul achiziționat de Ministerul Muncii în 1928 și formează, astăzi, parcelarea Independenței. Chiar dacă intenția de a construi imobilul de locuințe plurifamiliale a fost preluată de Casa Construcțiilor, realizarea lui a fost inițial amânată pentru ca, până la urmă, să fie abandonată. Terenul pe care fusese el prevăzut a fost parcelat în 1933 și destinat construirii de locuințe unifamiliale. Prin noul plan de lotizare se obțineau încă patru parcele, aflate la intersecția bd.Eroii Sanitari cu bd. Eroilor (frontul vestic). Ele au fost vândute beneficiarilor încă din luna aprilie 1933, însă, cel mai probabil, locuințele de pe aceste loturi nu au fost realizate de Casa Construcțiilor, ci de proprietarii loturilor, pe cont propriu. O situație similară se poate observa și în cazul a două terenuri din lotizarea inițială, în parcelarea Independenței fiind proiectate, în 1930, 62 de loturi, dintre care doar 60 au fost construite de Casă.

Locuințele din parcelarea Independenței au fost construite din fondul de rulment de cca 20 de milioane de lei (pe care Casa l-a primit pe anul 1930), la care s-au adăugat încă 5 milioane, împrumut contractat de la societatea italiană. Conform unei dări de seamă din 1944, construirea locuințelor din parcelarea a fost finalizată chiar din 1931, în anul următor fiind realizate lucrările edilitare. Totuși, conform unui referat redactat de locuitori, se arata că societatea italiană nu a reușit să excute lucrările în timpul înscris în contract. De altfel, până pe 25 ianuarie 1933, fuseseră semnate de beneficiari procesele-verbale de recepție definitivă doar pentru 53 de locuințe, în cazul celorlalte fiind invocate nereguli de construire sau de echipare edilitară. Un plan al parcelării Independenței cuprins într-un dosar din anul 1938 (planul nefiind, însă, datat) indică o situație diferită față de cea care poate fi acum observată în teren, fapt ce sugerează existența unor modificări ulterioare redactării proiectului.

Chiar dacă inițial au fost prevăzute proiecte-tip de locuințe, acestea au fost modificate la cererea proprietarilor: „Planurile tipurilor de case care ni s-au prezentat nu a fost posibil să fie acceptate de noi decât cu numeroase modificări și adăugiri”, aproximativ 1.300 de modificări pentru toate locuințele construite de Casa Construcțiilor prin intermediul societății italiene. Spre exemplu, tipul „IV.a Obișnuit”, utilizat pe str. Sf. Elefterie 58-60, a fost exeutat pe aceeași stradă și la nr. 62, pe str. G-ral. Dr. M. Butoianu la nr. 1 și 3, pe str. Nanu Muscel la nr.10, pe bd. Eroilor la nr. 6, 8, 12, 20 etc. Și proiectul locuinței de pe bd.Eroilor nr. 10 a fost utilizat și pentru lotul de la nr. 14 de pe aceeași stradă. Și în cazul locuințelor de pe str. Sf.Elefterie nr. 34, 36, 44, 64 a fost utilizat un singur proiect-tip („IV Obișnuit”), la fel cum în cazul locuințelor de pe str. Sf. Elefterie nr. 38-40 și pe str. Nanu Muscel nr. 5 a fost utilizat tipul „V.b Obișnuit”.

Află mai multe despre Parcelarea Independenței și Casa Construcțiilor în cartea Locuințe pentru muncitori și funcționari: Casa Construcțiilor și Parcelarea Vatra Luminoasă (1930-1949), Studio Zona, 2018. Comenzi: asociatiazona@gmail.com, preț 50 Ron.

Casa Construcțiilor

Ai citit Independenței. Citește și