Bucureștii Noi

5/10

An construcție

1954-1957

Arhitect

Alexandru Iotzu

Concomitent cu blocurile din Vatra Luminoasă, Sfatul Popular al Capitalei a început și construirea ansamblului de locuințe muncitorești de pe bulevardul Bucureștii Noi, în raionul Grivița Roșie.

Cartierul era dominat de câteva proiecte urbanistice anterioare, printre care cele mai importante erau parcelarea Bazilescu și parcelarea de împroprietăriri Dămăroaia. Terenul ales pentru construirea noului cvartal se afla în aproprierea unor importante întreprinderi industriale, avea acces facil la mijloace de transport, avea o suprafață suficient de mare încât să permită construirea unui ansamblu ce urma să cuprindă grădini, parcuri interioare și edificii socio-culturale, precum cinematografe și magazine. În plus, nu necesita demolări de imobile și se afla și pe una dintre arterele principale ale orașului, așa că îndeplinea toate cerințele menționate în reglementările din 1952 și ulterioare