Drumul Taberei

6/10

Arhivă

Pentru a pune în practică cât mai repede hotărârile luate de CC al PMR în cadrul Plenarei din 19-20 august 1953, Ministerul Forțelor Armate, o instituție privilegiată a nou instalatei democrații populare, a decis să înceapă construcția unor blocuri de locuințe pentru cadrele superioare din Armată.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri cu nr. 1465/ 12 august 1954 s-a aprobat sarcina de proiectare „Locuințe MFA Drumul Taberei- București” pentru corpurile A, B și C, construcții cu o valoare estimată la 17.213.000 lei . Ulterior, prin HCM 1310/ 09.07.1956, a fost aprobată sarcina de proiectare pentru celelalte corpuri ale clădirilor din cvartalul Drumul Taberei, în valoare estimativă de 7.200.000 de lei . Construcția urma să se realizeze etapizat, conform unui plan care prevedea mai multe etape. În prima etapă, 1954-1956, s-au construit primele 7 blocuri, iar în cea de-a doua, 1957-1958, au mai fost edificate încă 5 blocuri, cu un total de 600 de apartamente . Edificiile au fost construite din cărămidă, cu centură de beton și acoperite cu tablă . Ultima etapă, menționată doar în revista Arhitectura, urma să completeze cvartalul cu încă 3 clădiri, în cadrul cărora se estima ca vor fi date în folosință încă 900 de apartamente , însă aceasta nu a mai fost realizată.