Vatra Luminoasă

4/10

Arhitect

N. Sburcu

An construire

1954-1957

Prezent

Arhivă

Ansamblul de blocuri muncitorești de pe strada Vatra Luminoasă se găsea în imediata vecinătate a parcelării de locuințe muncitorești, edificată de Casa Construcțiilor între 1933-1949, care abia se încheiase prin execuția ultimelor blocuri, pe strada Maior Coravu.

Am analizat detaliat această parcelare și întreaga activitate a Casei Construcțiilor într-un studiu publicat în 2021. După finalizarea parcelării, în 1949, autoritățile au hotărât la întreg terenul situat la vest de strada Victor Manu (limita parcelării de locuințe) și până la Mihai Bravu, să fie pregătit pentru construirea ansambluri de blocuri, aflându-se între artere mari de circulație, cu lucrări edilitare, dar și în apropierea Uzinelor „23 August”. După moartea lui Stalin (martie 1953), Partidul Muncitoresc Român a început o amplă reformă menită să ridice nivelul de trai al locuitorilor, în primul rând, prin investiții masive în construirea de locuințe, concretizată în Plenara din 19/20 august 1953.