Prin intermediul unei noi legi de funcționare promulgată în 1939, statul punea la dispoziția Casei Construcțiilor noi avantaje care urmăreau mărirea resurselor financiare ale acesteia. În consecință, pentru a-și da posibilitatea extinderii ulterioare a activității, Casa Construcțiilor și-a propus achiziționarea de noi terenuri în regiunile industriale ale Capitalei. În acest scop, ea a dat anunțuri în ziare și la radio, invitând proprietarii de terenuri mai mari de 10.000 mp să-i facă oferte de vânzare și a înscris în bugetul exercițiului din acel an sumele necesare acestor acțiuni.

În acest context, în luna mai a aceluiași an, Casa Construcțiilor a cumpărat de la inginerul Iaroslavici un teren de cca 20 ha aflat pe șoseaua Berceni și delimitat spre est de Drumul Jilavei și spre vest de Drumul Binelui și strada Mogoșoaia. O fâșie din acest teren fusese deja lotizată de proprietar în 1927 iar unii cumpărători ai loturilor începuseră deja să își construiască locuințe fără autorizație (Parcul Chiriașilor). În acest context, Casa Construcțiilor cerea ca această zonă să îi fie expropriată de Primărie și să îi fie vândută. Printr-o intervenție similară, Casa Construcțiilor dorea să intre și în posesia unor altor loturi aflate în apropriere, la est de Drumul Jilavei. În niciunul dintre cazuri, intențiile nu au fost concretizate.

La începutul anilor 1940, dat fiind faptul că terenul cumpărat în 1939 era neconstruit, el a fost arendat prin licitație publică anuală, pentru a putea fi utilizat în scopuri agricole. Casa Construcțiilor nu a apucat să realizeze locuințele în parcelarea Iaroslavici, terenul fiind ocupat cu alte funcțiuni în perioada postbelică.

Află mai multe despre Casa Construcțiilor și parcelările sale în cartea Locuințe pentru muncitori și funcționari: Casa Construcțiilor și Parcelarea Vatra Luminoasă (1930-1949), Studio Zona, 2018. Comenzi: asociatiazona@gmail.com, preț 50 Ron.

Parcelări neconstruite

Ai citit Iaroslavici. Citește și