Orșova

13/14

Delimitare

Străzile Orșova, Stupca, Ajustorului, Lămăsteni, Maior Eugen Popescu, Cernișoara

Arhitecți

Institutul Proiect București

Edificare

1954

În afara celor trei parcelări construite de-a lungul străzii Apusului, Sfatul Popular al Capitalei a oferit pentru parcelare și terenul de la intersecția străzilor Orșova și Ajustorului, unde a început construirea de locuințe-tip.

Chiar dacă edificarea lor a început tot la jumătatea anilor 1950, nu toate loturile au fost însă completate cu locuințe.

La fel ca în cazul proiectelor publicate în broșura de popularizare din 1952, și unele dintre tipurile de locuințe construite în aceste parcelări conțineau mici spații de tip prispă, care precedau intrarea. În varianta inițială, în cazul locuinței de pe strada Ajustorului, din parcelarea Orșova (prezentată în imaginea alăturată), acest spațiu era rezolvat cu ajutorul a trei arcade succesive, care au fost însă închise ulterior cu zidărie.