Ghirlandei

12/14

Delimitare

Străzile Ghirlandei, Apusului, Govodarva, Blandiana

Arhitecți

Institutul Proiect București

Edificare

1952-1956

Cea de a doua parcelare, pe străzile Ghirlandei – Blandiana – Apusului, avea o suprafață de 31.518 mp și, în 1952, era împărțită în 64 de loturi (ulterior 69).

În urma primei împărțiri, loturile ajungeau la următoarele instituții și fabrici: Ministerul Industriei Ușoare (Fabrica de Confecții „Gh. Gh. Dej” – loturile 1-14), Ministerul Construcțiilor și Industria Materialelor de Construcții (Întreprinderea „21 Instalații” – loturile 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22), Ministerul Construcțiilor și Industria Materialelor de Construcții (Întreprinderea „3 Izolații” – lotul 19), Ministerul Energiei Electrice (Întreprinderea de Stat „Electrofar” 23, 24, 25), Ministerul Energiei Electrice (Întreprinderea „Dinamo” – loturile 26-40), Întreprinderea Regională de Electricitate București (loturile 41-49), Ministerul Industriei Alimentare (Întreprinderea „Constantin David”) loturile 50-56, Ministerul Transporturilor (Direcția Generală a Aprovizionării și Repartiției – loturile 57-69).
Terenurile au fost expropriate de la deținătorii de drept care au fost compensați prin bani sau prin alte terenuri. După stabilirea repartizării loturilor, se încheiau actele de proprietate. Printre autorizațiile de construire păstrate în arhive, cea înaintată de Crăciun Constantin, salariat la Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole în 1954, strada Apusului 18, menționează că pe parcela sa urma să construiască o locuință tip II seria 101/1954 și solicita „totodată vă rog să-mi aprobați modificarea tipului în sensul ca să se prevadă una ușă în spate la bucătărie
vizavi de ușa de intrarea în bucătărie”.