Sfatul Popular al Raionului Gheorghe Gheorghiu-Dej a preluat terenurile din comuna Militari, delimitate de străzile Apusului – Meiului – Mărgelelor, în 1951.

Acestea au fost parcelate și atribuite pentru executarea de locuințe individuale. Dintre aceste terenuri expropriate, cel mai întins aparținea lui Iosif Farcaș și avea o suprafață de 45.000 mp. Era situat în strada Apusului nr. 8-10, între str. Meiului – proprietatea Călin și alte terenuri. Loturile au fost expropriate pe baza decretului 111/1951 și au fost transferate către Secțiunea Financiară a Raionului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin decizia din 3 oct 1952: „Pe această porțiune de teren, în suprafață de cca 45.000 mp, se pot crea un număr de 86 de parcele. Vă rugăm să binevoiți a aproba parcelarea lui și atribuirea loturilor către întreprinderile solicitante, pentru salariații respectivi să-și poată executa locuințe individuale, conform HCM 758/1951”.

Printre întreprinderile și instituțiile publice care primeau loturi și care, la rândul lor, le-au repartizat muncitorilor, se numărau: Ministerul Gospodăriei Silvice/Fabrica „T. Vladimirescu” (2 loturi), Fabrica „Octombrie Roșu” (care a fost integrată în Fabrica de Confecții „Gh. Gh. Dej – Apaca” – 8 loturi), Ministerul Agriculturii (Institutul „Pasteur” – 14), Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor (4), Întreprinderea „18 Instalații” (11 loturi), Atelierele „9 Mai” (3 loturi), Trusturile de Construcții 1 și 2 și 3 (32 loturi), Min. Transportului (Direcția Navigației Civile – 10 loturi), Regionala Feroviară București (19), Ateliere „București Triaj” (4), Direcția de Transport Feroviar (1) – în total 108 loturi. Cele 24 de loturi de pe strada Porumbelului au fost ridicate după exproprierea unui teren (la data de 3 octombrie 1953), care aparținea unui anume Paul Stoiculescu. Cele 25 de loturi au fost repartizate Uzinelor „Electro-montaj ”(1, 2, 3, 4), „Steagul Roșu” (5 – 11), Întreprinderilor „9 Mai” (12, 13), „Electrotehnica” (15 – 24).

Parcelări muncitorești (1951-1958)

Ai citit Meiului (Apusului 1). Citește și