Niagara

4/14

Edificare

1957

Arhitecți

Institutul Proiect București

Delimitare

Străzile Adalin, Afânata, Niagara, Înfrățirii, Aciliu

Prezent

Arhivă

În anul 1957, toate cele 56 de loturi au fost puse la dispoziție de către Sfatului Popular al Capitalei muncitorilor și funcționarilor de la CFR, care obținuseră credite de 25.000 lei.

Construirea a început după aprobarea planurilor de parcelare. Totuși, atât parcelarea Niagara, cât și cea din strada Fagului au ridicat o serie de probleme în momentul edificării. HCM 25/1954 interzicea construirea de locuințe dezvoltate doar pe parter în interiorul orașului, acestea fiind permise numai în comunele de subordonare raională și era interzisă acordarea de credite de 25.000 lei pentru locuințe individuale tip parter. Astfel, cele două parcelări încălcau schița planului de sistematizare a Capitalei. Un raport al Sfatului Primăriei menționa că „la controlul făcut de arhitectul șef adjunct în septembrie 1957, s-a constatat că unele lucrări nu se executau cu autorizarea S.A.S. și fapt mai grav fără respectarea regimului de construcție al parcelării și nici al planurilor tip aplicate în această parcelare, trecând prin aceasta peste dispozițiile legale”. Raportorii menționau că „construcțiile sunt amplasate neparalel cu alinierea, distribuția interioară nu este cea prezentată în planul tip, iar la unele locuințe s-au prevăzut chiar adăugiri față de planul tip”.