Casa Construcțiilor

4/18

Echipă

  • Coordonator Andrei Răzvan Voinea
  • Coordonator editorial Irina Calotă-Popescu
  • Cercetare Irina Calotă-Popescu, Andrei Răzvan Voinea
  • Design Irina Marinescu
  • Curator și consultant istoric Mircea Dragomir
  • Voluntar Andrei Dinuțoiu
  • Fotograf Andrei Mărgulescu

Finanțator

Ordinul Arhitecților din România, prin Timbrul Arhitecturii

Desfășurare

Casa Mincu, str. Pictor Arthur Verona

Implementare

2018

Casa Construcțiilor

Cea mai recentă etapă a proiectului de diseminare a informațiilor academice în spațiul public a fost implementată în cursul anului 2018 și s-a concentrat pe activitatea din București a Casei Construcțiilor, instituție ce a funcționat între 1930 și 1949 în cadrul Ministerului Muncii și a cărei activitate a reprezentat o etapă importantă a istoriei locuirii românești și a politicilor administrației publice. În cazul Capitalei, în urma activității Casei au rămas aproape 800 de locuințe, marea majoritate a lor formând astăzi parcelările Independenței și Vatra Luminoasă. Aceasta din urmă ne apare astăzi ca un unicat în peisajul arhitectural românesc, ea fiind singurul ansamblu interbelic de mari dimensiuni care a adoptat estetica arhitecturii moderne, cu o coerență arhitecturală și urbanistică ce rar a mai fost egalată la o scară atât de mare la nivelul țesutului rezidențial.

Recuperarea istoriei acestei instituții a fost posibilă ca urmare a dării în cercetare a unui nou fond al Arhivelor Naționale, ce a putut să furnizeze date inedite. Informațiile culese au fost distribuite locuitorilor prin mai multe tipuri de materiale. În cazul ambelor parcelări din București,  a fost distribuită o broșură dedicată activității generale a Casei Construcțiilor, ce așează istoria fiecărui cartier într-un context detaliat. Pentru parcelarea Independenței, istoria propriu-zisă a cartierului a fost prezentată prin intermediul unui pliant, atașat broșurii. În cazul lotizării Vatra Luminoasă, cantitatea mare de informații și de materiale inedite ne-au determinat să elaborăm o serie de trei broșuri, care au tratat aspecte diferite ale istoriei cartierului, prezentând atât date rezultate din cercetarea academică, cât și istorii provenite din discuțiile cu locuitorii, precum și materiale din arhivele lor personale.

În afara acestor materiale tipărite, pe 23 august 2018 am organizat un prin tur ghidat în parcelarea Vatra Luminoasă, la care au participat peste 200 de persoane.

În luna decembrie a aceluiași an, la Casa Mincu (sediul OAR Național) am organizat o expoziției despre activitatea Casei Construcțiilor, al cărei vernisaj s-a bucurat de participarea a cca 200 de persoane (arhitecți proiectanți, cadre didactice, studenți, istorici etc., alături de mulți locuitori din parcelări). În afara diseminării informației într-o formă destinată publicului larg, acest eveniment a avut ca scop și crearea unui mediu de interacțiune între locuitori și specialiști. De asemenea, punerea laolaltă a întregii istorii a Casei Construcțiilor a reprezentat și un prilej de a crește sentimentului de apartenență a locuitorilor din cele două parcelări la o istorie comună.

Pe 23 august 2019, expoziția a fost itinerată în spațiul Fundației din strada Vasile Alecsandri nr. 16 (Casa Storck), din București, sub titlul „Modernismul interbelic: Construirea cartierului Vatra Luminoasă”. Aceasta a cuprins panouri care puneau accentul pe ilustrarea arhitecturii moderne din parcelare, precum și materiale originale care au făcut referire la istoria și activitatea artiștilor din familia Storck

Interesul locuitorilor Capitalei pentru istoria acestor cartiere a fost demonstrat în repetate rânduri, atât prin numărul mare de participanți la evenimentele organizate de Asociației, cât și prin feedback-ul primit cu ocazia întâlnirilor directe (vizitele în parcelări, turul ghidat, vernisajul expoziției) sau în mediul virtual (mesaje lăsate pe Facebook sau trimise pe e-mail). Acestea au avut puterea de a oferi povești alternative celor culese din sursele academice, care ne-au validat ipotezele sau ne-au oferit noi unghiuri de interpretare și înțelegere a istoriei locuirii în aceste cartiere. În alte cazuri, discuțiile cu locuitorii au scos la iveală abuzurile naționalizării și retrocedării, avatarurile tranziției și goana imobiliară care a lăsat traume locuitorilor. Probabil cele mai multe materiale inedite au rezultat din arhiva arhitectei Sanda Hanciu, fiica arhitectului Ioan Hanciu (arhitect-șef al Casei Construcțiilor și unul dintre proiectanții parcelării). Fotografiile puse la dispoziție de arhitectă surprind cartierul în anii lui de construire, dezvăluindu-i o ipostază prea puțin cunoscută până astăzi. Numeroase fotografii de epocă au rezultat și în urma mesajelor primite online, alături de propriile istorii ale locuitorilor. În cadrul expoziției, a fost inclus un „perete de amintiri”, care a invitat din nou locuitorii să își împărtășească poveștile.

 

Află mai multe despre Casa Construcțiilor în cartea Locuințe pentru muncitori și funcționari: Casa Construcțiilor și parcelarea Vatra Luminoasă (1930-1949), pe care o poți comanda direct la asociatiazona@gmail.com

Proiecte Finalizate

Ai citit Casa Construcțiilor. Citește și