Primul meu film documentar: atelier practic pentru liceeni și proiecții de film documentar. Tecuci

18/18
Primul meu film documentar: atelier practic pentru liceeni și proiecții de film documentar. Tecuci

Proiectul „Primul meu film documentar” a contribuit la revitalizarea culturală a municipiului Tecuci, educând prin cultură elevii de liceu și dezvoltându-le spiritul critic și participativ. Prin această inițiativă, elevii nu au fost doar spectatori, ci participanți activi la viața culturală a orașului lor.

Au fost organizate două ateliere practice de film documentar ce au avut ca temă istoria locală (noiembrie 2023) și relația dintre comunitate și cultura locală (martie 2024). Aceste ateliere au avut scopul de a dezvolta aptitudini artistice și de creativitate în domeniul vizual, oferind tinerilor competențe în tehnici de filmare, montaj și fotografie, necesare pentru reprezentarea vizuală a istoriei locale. La finalul fiecărui atelier, au avut loc festivități publice pentru premiera filmelor realizate de elevi.

De asemenea, au fost organizate șapte evenimente publice cu proiecții de filme documentare relevante local, urmate de dezbateri moderate de specialiști.

Context

Punctul de întâlnire al Asociației Studio Zona cu partenerii din acest proiect a fost activitatea Clubului de Istorie Excelsior din cadrul Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. Clubul desfășoară activități regulate care implică elevi de liceu, promovând istoria contemporană prin utilizarea filmului documentar ca suport educațional. În toamna anului 2022, Asociația VIRA a fost invitată de Clubul Excelsior pentru o proiecție de filme documentare realizate de adolescenți din diferite orașe din România. Acest eveniment a inclus o dezbatere istorică și un exercițiu de explorare urbană.

Prin acest interes comun pentru istoria contemporană și cultura specifică orașelor din România, Asociația Studio Zona a adus împreună activitatea celor doi parteneri într-un proiect de educație culturală prin film documentar dedicat istoriei locale tecucene. Proiectul a abordat deficiențele curriculei educaționale locale în materie de oportunități de dezvoltare a competențelor artistice și creative, precum și de implicare activă a tinerilor în viața culturală locală. Prin resursele și activitățile atelierelor de film documentar, proiectul a contracarat deficitul cultural local, dezvoltând creativitatea și expresivitatea individuală a tinerilor.

Rezultate

Au fost organizate două ateliere practice de film documentar cu temele „Istoria locală” în noiembrie 2023 și „Cultura și comunitatea locală” în martie 2024. Aceste ateliere au fost concepute pentru a dezvolta competențele liceenilor în domeniile artistic și creativ, cu accent pe tehnicile de filmare, montaj și fotografie. Scopul a fost de a-i înzestra pe tineri cu abilitățile necesare pentru a reprezenta vizual subiecte legate de propria comunitate. La finalul fiecărui atelier, am organizat festivități pentru a viziona în premieră alături de comunitate filmele realizate de elevi, celebrând astfel creativitatea și efortul lor.
Adițional, au fost organizate șapte evenimente publice cu proiecții de filme documentare urmate de dezbateri moderate de specialiști. Conf. univ. dr. Florentina Nițu, istoricul Răzvan Voinea, sociologul Andrei Crăciun și specialista în proiecte culturale Ruxandra Miuți au discutat cu publicul tecucean teme istorice și culturale relevante pentru comunitate.

Proiectul în cifre

  • 2 ateliere de film documentar organizate în noiembrie 2023 și martie 2024
  • 32 de participanți la cele două ateliere
  • 11 filme documentare realizate de tinerii participanți la ateliere
  • 2 festivități de premiere a filmelor realizate în cadrul fiecărui atelier organizate în decembrie 2023 (la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci) și aprilie 2024 (la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”)
  • Peste 200 de participanți la cele 2 festivități de premiere a filmelor
  • 7 evenimente publice cu proiecții de filme documentare urmate de dezbateri moderate de specialiști
  • Peste 300 de participanți la cele 7 evenimente publice cu proiecții de filme documentare

Proiectul Primul meu film documentar – atelier practic pentru liceeni și proiecții de film documentar – Tecuci a fost implementat de Asociația Studio Zona în parteneriat cu Asociația VIRA și Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cofinanțat de Primăria Municipiului Tecuci. Bugetul total al proiectului este de 187.423 lei, din care 168.483 este finanțarea nerambursabilă PNRR, iar 18.940 este cofinanțare asigurată de autoritatea publică locală, Primăria Municipiului Tecuci. Perioada de desfășurare a proiectului este august 2023 – mai 2024. Cod proiect: 153.

Asociația Studio Zona este un proiect de istorie publică, inițiat de cercetători de la Facultatea de Istorie a Universității București și de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, concentrat pe istoria urbană și culturală și a aspectelor complementare (politice și sociale) din secolul al XX-lea.

Asociația Vira este un ONG cultural cu activitate structurată pe cinci direcții: documentare vizuală, educație non-formală, cultură și patrimoniu, dezvoltare locală prin cultură, organizare comunitară și o echipă alcătuită din sociologi, istorici, documentariști vizuali. Inițiatori ai proiectului PMFD.

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” este un muzeu de arheologie, artă plastică, numismatică, istorie modernă şi contemporană din Tecuci. Muzeul deţine cea mai însemnată parte a patrimoniului arheologic descoperit la Poiana, cetatea antică Piroboridava.

Proiect finanțat în cadrul Investiției I5, C11 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiecte Finalizate

Ai citit Primul meu film documentar: atelier practic pentru liceeni și proiecții de film documentar. Tecuci. Citește și