Locuire și realism socialist: blocuri în cooperare și locuințe în proprietate (1951-1958)

13/14

Echipă

  • coordonator Andrei Răzvan Voinea
  • cercetător Irina Calotă (Popescu)
  • grafică Irina Marinescu
  • Foto Ileana Gabriela Szasz
  • Voluntari distribuire Bogdan Vârșan, Mara Mărginean, Mircea Dragomir.
Locuire și realism socialist: blocuri în cooperare și locuințe în proprietate (1951-1958)

Studio Zona inițiază un nou proiect de cercetare, Redbuc 50, titlu sub care grupăm analiza arhitecturii, urbanismului și a locuirii în Bucureștiul anilor 1950. Acest proiect își propune să investigheze, de-a lungul a 5 ani consecutivi, cele peste 40 de ansambluri de locuințe (uni- sau plurifamiliale) construite între 1945 și 1958, în București.

Obiectivul proiectului constă în distribuirea informației locuitorilor din aceste zone, precum și publicului larg sub formă de pliante, filme documentare, expoziții și materiale publicate online. Deși unele ansambluri de locuințe, precum cvartalele, au fost analizate în detaliu de la alți cercetători, documentarea arhivistică pregătitoare proiectului a scos la iveală perspective și date noi legate de aceste ansamblu, pe care dorim să le facem cunoscute specialiștilor și publicului larg.

Prima etapă a acestui proiect constă în investigarea și diseminarea rezultatelor cercetării unor proiecte puțin cunoscute, de la începutul regimului socialismului de stat. Aceste proiecte sunt parcelările de locuințe muncitorești, edificate pe baza Hotărârii Consiliului de Miniștri 758/1951. După desființarea societăților de stat responsabile de implementarea politicilor de locuire, administrația a adoptat o lege prin care lăsa liberă inițiativa construirii de locuințe personale, pe baza planurilor elaborate de Institutul de Proiectare al Ministerului Construcțiilor. Rezultatul a fost realizarea a 9 parcelări de locuințe-tip pe terenurile Sfatului Popular: parcelările Apusului, Blandiana, Orșova (în Militari), Sportului (în Colentina), Luptătorilor (în fosta parcelare de împroprietăriri Dămăroaia) și patru parcelări ceferiste în Bucureștii Noi (Mezeș, Laminorului, Înfrățirii și Miercani)

Pe lângă acestea, autoritățile au edificat și aproape 200 de blocuri „prin cooperare”. În 2021, Studio Zona a analizat 19 dintre acestea, pe străzile: Sf. Ana 12, Washington 48, Roma 27, Grigore Mora 35, Berna 9, Brazilia 13, Folescu 44, Vasile Fuică 73, Rahmaninov 21, Vatra Luminoasă 109-115, Muzeul Zambaccian 34,  Ardealului (Eroii Sanitari) 63, Banului (Horia Măcelariu) 21, Slătineanu 23-27, Tudor Arghezi 18, Turbinei 2-8, Gh. Lazăr 20, Sandu Aldea 80, Gh. Bănciulescu 2.

Broșura și pliantele în care analizăm aceste parcelări și blocuri prin cooperare au fost distribuite de Studio Zona în februarie-martie 2022 și se găsesc la sediul Uniunii Arhitecților din România, str. Jean Louis Calderon 48.


Proiecte Finalizate

Ai citit Locuire și realism socialist: blocuri în cooperare și locuințe în proprietate (1951-1958). Citește și